Профил на компанията

Профил на компанията

Ние сме една от водещите фармацевтични компании в Централна и Източна Европа и нашите активноссти включват всички области от фармацевтичната верига. Егис е член на групата Сервие, международна компания управлявана от фондация с нестопанска цел със седалище във Франция.

През финансоката 2018/2019 година Егис генерира нетни продажби в размер на 527 милиона евро. Освен в Унгария ние продаваме продуктите с марка Егис в 17 държави посредством търговските ни представителства.

Продуктовия ни обхват започва с производството на активни субстанции, през таблетни и инжекционни форми, до галенови (течни и полутвърди) форми, достъпни в 65 страни по света. Миналата финансова година нашето портфолио съдържа 629 продукта, които принадлежат към 159 продуктови линии и съдържат 149 активни субстанции.

Главният ни фокус лежи върху лечението на заболявания на сърдечно-съдовата и централната нервна система; освен това предлагаме модерно лечение в областта на онкологията и женското здраве. През 2013 година стартирахме първото биоподобно моноклонално антитяло в Европейския съюз. Оттогава Егис е въвела още три биоподобни лекарствени продукта.

Като компания твърдо отдадена на иновациите, отделяме около 50 милиона евро годишно за научно-развойна и изследователска дейност, чийто основен фокус е високото качество на подобрените брандирани генерични продукти.

За последните двадесет години Егис е инвестирала почти 720 милиона евро в усъвършенстването на компанията, включително пълна модернизация на производствения процес и създаване на върхови научно-изследователски центрове в Унгария. Имаме възможност за създаване на високоактивни фармацевтични ингредиенти (субстанции със значителен биологичен ефект, даже и в неголеми дозировки), а също така и готови лекарствени субстанции в нашите заводи в Будапеща. В настоящия момент провеждаме редица мащабни дейности по модернизацията на производствените площадки, включително строителството на нов завод за производство на галенови лекарствени форми - въведен в експлоатация през септевмри 2019 година, разширение на съществуващите заводи за опаковки и създаване на мощности, способни да обхванат всички звена в производството на лекарствени препарати.

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox