Бисквитки

Уведомление за използване на бисквитки
(„Егис Фармасютикълс”)
(Egis Gyógyszergyár Zrt.)
Последно изменение от: 04 февруари 2020 г.

1. („Егис Фармасютикълс”) Egis Gyógyszergyár Zrt. (Будапеща 1106, бул. „Керестури” 30-38, +36 1 803-5555, mailbox@egis.hu, за въпроси, свързани със защитата на данните: adatvedelem@egis.hu) (наричано по-долу за краткост „Егис“) използва „бисквитки” в определени раздели на уебсайта си hu.egis.health. „Бисквитките” са файлове, които съхраняват информация за уеб браузърите на потребителите. Настоящото уведомление (по-долу наричано „Уведомлението”) предоставя информация за използването на бисквитки.

2. Бисквитките се използват с цел да се разпознае дали даден потребител преди е посещавал уебсайта или да се установи кои секции от уебсайта са най-популярни, кои секции посещават потребителите и колко време ги разглеждат. След получаване на тази информация уебсайтът може да се настрои спрямо нуждите на потребителите и да им осигури по-разнообразна услуга. Чрез бисквитките можем да гарантираме, че информацията, която потребителят ще види при следващото си посещение, ще отговаря на вече зададените от него настройки.

3. „Егис“ си запазва правото едностранно да изменя Уведомлението при спазване на ограниченията в съответното законодателство и, ако е необходимо, със своевременно предоставяне на предварителна информация до субектите на данни. По-конкретно настоящото Уведомление може да бъде изменено, ако е необходимо, заради промени в законодателството, практиката на съответните органи по отношение на личните данни, търговската дейност или нуждите на служителите, използването на нови бисквитки или новоустановени рискове за сигурността. При поискване „Егис“ изпраща на субектите на данни копие от актуалната версия на Уведомлението.

4. Потребителите имат право да настройват браузъра си, те могат да приемат или отказват бисквитки, или да заявяват известия, ако на браузъра им се съхраняват бисквитки. Всички браузъри са различни, така че в менюто им „Помощ” (Help) ще намерите разяснения как да променяте настройките за бисквитки. Допълнителна информация относно естеството на бисквитките и начините за деактивирането им ще намерите на следния уебсайт: http://www.youronlinechoices.com/hu/.

5. Елементи от менюто, свързани с бисквитките, на най-често използваните уеб браузъри:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-browsing-history-and-cookies-firefox
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Допълнителна информация за Google бисквитки: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

6. Бисквитките, които използва „Егис“ на уебсайта hu.egis.health, са изброени по-долу. Освен това „Егис“ записва по технически способ дали потребителят вече е приел настоящото Уведомление.

Видове бисквитки

1. Бисквитки, необходими за основни функции
Тези бисквитки гарантират правилното функциониране на уебсайта, улесняват използването му и събират информация за начина, по който се ползва, без да идентифицират посетителите.
Правното основание за обработване на данни е член 6, ал. 1, буква „е” от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), а легитимният интерес на „Егис“ е да гарантира правилното функциониране на уебсайта.

2. Функционални бисквитки
С цел да подобрим предоставяната на потребителите услуга, използваме бисквитки, които записват употребата на определени функции от уебсайта, и така позволяват на потребителите да запазят същите настройки и при следващото си посещение.

Правното основание за обработване на данни е член 6, ал. 1, буква „а” (доброволно съгласие), което сте дали с приемане използването на бисквитки. Ако настроите браузъра си правилно, можете да предотвратите автоматичното им приемане, а браузърът всеки път ще Ви пита дали приемате или отказвате бисквитки.

3. Бисквитки за статистически цели
Те предоставят статистически данни относно функционирането на уебсайта (като брой заредени страници, среден период от време, прекаран на уебсайта), за да съберат за оператора му данни относно моделите на използването му от потребителите. Тези бисквитки не идентифицират посетителите, събраната от тях информация е свързана с броя подстраници, посетени от потребителите, продължителността на всяка сесия, видовете съобщения за грешки и др. Бисквитките за статистически цели се поставят автоматично на устройствата на потребителите по време на разглеждане и можете да ги изтриете от настройките за бисквитки.
Правното основание за обработване на данни е член 6, ал. 1, буква „а” (доброволно съгласие), което сте дали с приемане използването на бисквитки. Ако настроите браузъра си правилно, можете да предотвратите автоматичното им приемане, а браузърът всеки път ще Ви пита дали приемате или отказвате бисквитки.

Име на бисквитката Вид на бисквитката Цел на обработването, обхват на обработването Срок на съхранение
"egissession" Това е бисквитка, необходима за изпълнение на основни функции. Идентифициране на предходната сесия на потребителя, ако уебсайтът се презарежда, за да се гарантира правилното му функциониране.
Обработвани данни: идентификатор на сесията
Бисквитката се съхранява на уебсайта, докато потребителят не го напусне или не затвори браузъра си.
"tz" Това е бисквитка, необходима за изпълнение на основни функции. Идентификация на часова зона. Определя местоположението на база „община”, напр. Европа/Будапеща.
Информацията е необходима за предоставяне на съдържание на регионално ниво.
Обработвани данни: часова зона, местоположение на база „община”
3 години след първото посещение
"egis_website_gdpr_accepted" Това е бисквитка, необходима за изпълнение на основни функции. Проверява за съгласие с правилата на ОРЗД. При първото си посещение на уебсайта потребителят трябва да приеме условията за обработване на данни чрез бисквитките. Тази бисквитка съхранява данни относно това дали посещаващият уебсайта потребител е приел условията за обработване на данни, така че да не задава същия въпрос при следващото посещение.
Обработвани данни: информация дали потребителят е приел условията или не
Постоянно.
"video-muted" Функционална бисквитка. Настройка за видео плейър. С тази бисквитка видео плейърът запаметява дали потребителят желае да гледа видео без звук.
Обработвани данни: избраната настройка
Бисквитката се съхранява на уебсайта, докато потребителят не го напусне или не затвори браузъра си
"video-volume" Функционална бисквитка. Настройка за видео плейър. С тази бисквитка видео плейърът запаметява силата на звука, с която потребителят желае да видео.
Обработвани данни: избраната настройка Бисквитката се съхранява на уебсайта, докато потребителят не го напусне или не затвори браузъра си.
"_ga" Бисквитка за статистически цели. Бисквитка на Google Analytics. Бисквитката е необходима за обработване на статистически данни относно броя посещения.
За повече информация: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
2 години след първото посещение
"_gid" Бисквитка за статистически цели. Бисквитка на Google Analytics. Бисквитката е необходима за обработване на статистически данни относно броя посещения.
За повече информация: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
Бисквитката се съхранява на уебсайта, докато потребителят не го напусне или не затвори браузъра си.
"_gat_gtag_N" Бисквитка за статистически цели. Бисквитка на Google Analytics. Бисквитката е необходима за обработване на статистически данни относно броя посещения.
За повече информация: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
Бисквитката се съхранява на уебсайта, докато потребителят не го напусне или не затвори браузъра си.

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox