Мисия, визия, ценности
Пускане на видеоклип
Д-р. Ищван Ходас
Главен изпълнителен директор

През над 100-те години от учредяването си Егис се превърна във водеща фармацевтична компания за генерични лекарства в Централна и Източна Европа. Съставът на корпоративното ни ръководство отразява нашите дейности, които обхващат всяка част от фармацевтичната производствено-технологична верига: от научноизследователска и развойна дейност през производство до продажби и маркетинг. Успехът ни се дължи на общите усилия на нашите 4400 служители. Благодарение на тях имаме възможност да допринасяме за лечението на приблизително 30 милиона пациента в цял свят.

Ръководен екип
Главен изпълнителен директор
Въведение

Професионален опит
 
Главен изпълнителен директор
Квалификация:
Фармацевт, Фармацевтичен факултет, Медицински университет Semmelweis
Икономически университет, MBA
Професионален опит:
2006-2009 търговски директор, EGIS PLC
2000-2005 мениджър продажби и маркетинг, Aventis; Sanofi-Aventis
1991-1999 продуктов мениджър, Glaxo; Hoechst Марион Русел

Главен финансов директор
Въведение

Професионален опит
Главен финансов директор и директор
Квалификация:
Икономист (Университет в Будапеща)
Професионален опит:
2008 - 2011 г. ръководител на стратегическото контролиране, Egis
2003 - 2008 г. Главен финансов директор, Béres Pharmaceuticals
1998 - 2003 финансов анализатор, след това контролер, ръководител на контролинг, Béres Pharmaceuticals

Технически директор
Въведение

Професионален опит
Технически директор
Квалификация:
Програма за технологичен, химически и хранително-технически университет в Будапеща, машинен инженер
Будапеща - Бизнес училище, Факултет по финанси и счетоводство (следдипломна степен)
Професионален опит:
2007 - 2012 Оперативен мениджър, Egis
2002 - 2007 Технически ръководител, Отдел Фармацевтично производство, Санофи-Синтелабо
1997 - 2002 Член, след това ръководител на инженерния екип, Bristol-Meyers Squibb

Директор на търговските операции
Въведение

Професионален опит

Търговски директор
Квалификация:
Лекар, Медицински университет Semmelweis
Специализиран юрист, университет Eötvös Loránd
Специализиран икономист, Икономически университет в Будапеща
Аспирант MBA, Технически университет в Будапеща
Професионален опит:
2006 - 2009 Egis, директор по международни продажби и маркетинг
Преди това мениджър на отдел в Aventis & Sanofi-Aventis
След като практикува като фелдшер години наред, става медицински представител в Pfizer

Директор на отдел Научни изследвания и развитие (R & D)
Въведение

Професионален опит
Директор на научноизследователската и развойна дейност
Квалификация:
Лекар (Медицински университет Semmelweis)
Специализация: вътрешна медицина и клинична фармакология
Професионален опит:
2009 - 2011 г. Директор по регулаторни и медицински въпроси (Egis)
1998 - 2009 ръководител на медицинските въпроси (Egis)
1996 - 1998 Началник отдел по клинично развитие (Egis)

Директор човешки ресурси
Въведение

Професионален опит
Директор по човешки ресурси
Квалификация:
Преподавател по руски и английски език и история (Eger, Miskolc), сертифициран мениджър по човешки ресурси, докторантура към Националния университет за публична служба, експерт по управление на производителността на научни изследвания и разработки и HR контролинг експерт
Професионален опит:
Ръководител на отдел за развитие и компенсиране на човешките ресурси в Egis
Отговаря за областите на HR контрол, компенсации, обучение и благополучие
2007 - 2011 г. ръководител на отдел контролинг в HM EI Zrt.
2011 - 2014 ръководител на контролинг във FŐGÁZ

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox