Производство на активни субстанции
Пускане на видеоклип

Производство на активни субстанции

В няколко производствени халета в основната ни производствена база в Будапеща ние произвеждаме междинни продукти и фармацевтично активни съставки в широкомащабни производствени линии, прилагайки методи за органичен химичен синтез. Нашите производствени процеси и дейности съответстват на принципите на GMP, а нашите процеси и операции се поддържат от модерна система за контрол на процесите.

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox