- Разработка на крайния продукт

Целта на разработването на продукта е да се разработят най-подходящите фармацевтични състави за нуждите на пациентите.
Имаме инфраструктура за разработване на продукти в нашите три обекта (Унгария). Ние се справяме с разработването на течни и полутвърди продукти (гелове, кремове, мехлеми, разтвори, свещички и т.н.) на нашия производствен обект в Кьорменд - които след това се произвеждат в галеновата ни фабрика, на същото място. От 2010 г. разработваме различни твърди лекарствени форми на нашия сайт на улица Бьокенфьолди, Будапеща. Лекарствата, разработени тук, се произвеждат в индустриални мащаби в завода за производство на таблетки. Ние също започнахме да разработваме различни гелове и кремове нпрез 2018 г. В нашият завод на улица Керестури, Будапеща, ние създадохме лаборатория за разработване на високо активни вещества, в която - подобно на нашия отдел за разработване на активни съставки - имаме авангардна работна среда, където има изолатори, които да защитават нашите служители и околната среда.


Анализ на интелектуалните и индустриални права
Целта на този процес е да се проучи наличната информация в научни публикации, заявки за патенти и издадени патенти - по този начин да се научи за съвременното състояние на науката и ограниченията, свързани с правата на интелектуална собственост.


Разработване на лекарства в лабораторни мащаби
Целта му е чрез малки експерименти да установи лекарствените форми, които са най-подходящи за конкретната активна съставка и терапевтичните нужди. Лекарствената форма, съставът и технологията на производство заедно определят колко бързо и в какво количество активната съставка се обработва от човешкото тяло. Други важни аспекти са стабилността и срока на годност на продукта, както и основният опаковъчен материал, който влиза в пряк контакт с лекарствата. Също така е важно да се имат предвид аспектите на бъдещото производство в индустриален мащаб по време на процеса на разработване в лабораторен мащаб.


Аналитично тестване на продукти
Целта му е да анализира съвместимостта на съставките, както и да тества физическите характеристики, чистотата, освобождаването на активното вещество и стабилността на формулата на лекарството - за да се постигне най-подходящата форма. По време на процеса на разработване на продукта, аналитичните методи също трябва да бъдат непрекъснато разработвани - докато не бъде разработен подходящ набор от аналитични методи, който предоставя цялостно описание на качеството на лекарствата, а по-късно ще бъдат използвани за контрол на качеството. Всичко това се прави паралелно с мащабирането и финализирането на формулата и технологията на производство.


Изготвяне на заявка за патент
Ако развитието доведе до иновация, като нова фармацевтична форма, особено изгоден състав или процес на обработка, който е ценен от гледна точка на правата върху индустриалната собственост, тогава е важно да се получи патентна защита - за да се увеличи конкурентоспособността ни.


Разширяване на производството на продукта

Целта му е да увеличи производството на лекарство, създадено по време на лабораторни експерименти, до бъдещия мащаб на търговското производство. По време на този многостъпален процес се определят параметрите, влияещи върху качеството, оптимизират се съставът и производственият процес и се определят крайните спецификации на лекарството.

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox