Лицензионни дейности
Пускане на видеоклип

Лицензионни дейности

Навлизането на нови пазари и в нови терапевтични области става възможно благодарение на лицензионните ни дейности, които са част от фирмените ни традиции от няколко десетилетия насам. Предлагането на разработените и произведени от нас лекарства в нестратегически пазари, т. е. където не присъстваме със собствени дружества или търговски представителства, попада в обхвата на лицензионните ни дейности. В тези страни най-често възлагаме предлагането на нашите продукти на водещи местни фармацевтични компании. Продуктите ни се предлагат в много страни, заради отличното си качество и конкуретни цени са популярни и търсени в цял свят.

Тъй като се стремим да задоволяваме различните потребности на клиентите си и да разширяваме терапевтичните области, в които работим, лицензирането се превръща във все по-важна част от бизнес политиката ни. Лицензодателите ни са глобални фармацевтични компании, които ни поверяват предлагането на продуктите си в нашия регион заради добра ни репутация и високо експертно ниво.

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox