Продажби и маркетинг
Пускане на видеоклип

Продажби и маркетинг

Нашите продукти могат да се намерят в 62 държави; 78% от приходите ни са от износ, а 22% - от местния пазар.

Благодарение на координираните дейности на обектите ни в Унгария, широката мрежа на външните пазари - филиали и представителства в 17 държави, имаме възможност да допринасяме за лечението на приблизително 30 милиона пациенти. Най-важните ни пазари са в Централна и Източна Европа, Русия и региона на ОНД.

За успехите на Егис Груп допринасят 4560 служители: 3300 в Унгария и повече от 1200 във филиалите и представителните ни офиси по света.

От създаването на нашата компания от 100 години, ние се превърнахме в един от най-значимите оператори на унгарския фармацевтичен пазар. Въз основа на броя продадени кутии ние бяхме един от Топ 3 доставчици на лекарства в Унгария.

Продуктовото портфолио на Egis включва 642 лекарствени продукта. През финансовата 2021/2022 година разпространихме лекарства от 166 продуктови линии - включващи 149 различни активни съставки. Въпреки че нашите основни терапевтични области са сърдечно-съдовата и централната нервна система, ние също така предлагаме съвременни терапевтични решения в областта на онкологията и женското здраве.

 

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox