Продажби и маркетинг
Пускане на видеоклип

Продажби и маркетинг

Нашите продукти могат да се намерят в над 70 държави; 76% от приходите ни са от износ, а 24% - от местния пазар. Благодарение на координираните дейности на обектите ни в Унгария, нашата широка мрежа от външни пазари и филиалите и представителствата ни в 17 държавиимаме възможност да допринасяме за лечението на приблизително 30 милиона пациенти. Най-важните ни пазари са в Централна и Източна Европа, Русия и региона на ОНД.

От създаването на нашата компания преди повече от 100 години, ние се превърнахме в един от най-значимите оператори на унгарския фармацевтичен пазар. Въз основа на броя продадени кутии ние бяхме един от първите 3 доставчици в Унгария.

Продуктовото портфолио на Egis включва около 630 продукта. През финансовата 2018/2019 година разпространихме лекарства от 159 продуктови линии - включващи 149 различни активни съставки. Въпреки че нашите основни терапевтични области са сърдечно-съдовата и централната нервна система, ние също така предлагаме съвременни терапевтични решения в областта на онкологията и женското здраве.

 

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox