Опазване на околната среда
Пускане на видеоклип

Опазване на околната среда

Като компания, която носи голяма отговорност към околната среда, най-важният ни принцип за опазване на околната среда е превенцията - и като такава ние сме непрекъснато ангажирани да минимизираме въздействието, което нашите дейности имат върху околната среда.

Основните елементи на нашата политика за индустриална екология са по-чисто производство, енергийна ефективност, защита на качеството на въздуха, защита от шум, пречистване на отпадните води, компенсация на подземните води и третиране на отпадъците. Спазването на изискванията на лиценза за IPPC (интегрирана превенция и контрол на замърсяването) е от основно значение - нашата квалификация в него се потвърждава от годишния одит.

Винаги се стремим да използваме авангардни технологии в хода на нашите разработки и инвестиции - което доведе до значително намаляване на потреблението на енергия и вода и увеличаване на дела на рециклираните отпадъци през годините.

Друг критичен аспект от нашата политика за опазване на околната среда е екологосъобразната работа на нашите служители - редовно обучение за опазване на околната среда и така наречените „зелени инспекции“ в нашите инсталации сега са станали част от нашето ежедневие.

Задачите, свързани с опазването на околната среда на нашите отдели, са формализирани в Кодекса за опазване на околната среда, а отделът за опазване на околната среда се отчита ежегодно за своите дейности. Нашата „лаборатория за опазване на околната среда“, разположена в централата, е акредитирана от 1998 г. насам, като най-важните й задачи са работата на системата за самоконтрол на промишлените отпадъчни води на компанията и изследването на отпадъците.

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox